Algemene voorwaarden

Adrienne Norman is lid van DuPho | Dutch Photographers Association.

Adrienne Norman Fotografie/Studio7n gebruikt de algemene voorwaarden opgesteld door DuPho. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze communicatie, overeenkomsten en activiteiten. Ze beschermen jou en mij.

Downloads:
DuPho Algemene Voorwarden (NL)
DuPho Algemene Voorwaarden (ENG)
DuPho auteursrechtenkaartje

Privacyverklaring

6 april 2019

Hoe ik met uw gegevens omga
Onder de AVG-wet (in Europa GDPR genoemd) moeten bedrijven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen voor het bewaren en beschermen van gegevens. Bedrijven moeten ook aangeven hoe ze omgaan met persoonlijk gevoelige informatie.

Identiteit
Mijn identiteit is Adrienne Norman Fotografie. Ik ben ingeschreven in de Kamer van Koophandel (KvK) als eenmanszaak onder nummer 34313824.

Zorgvuldige behandeling van uw gegevens
Ik bewaar de volgende gegevens op: Uw voor- en achternaam; bedrijfsnaam; adres; postcode; woonplaats; telefoonnummers (mobiel en vast), uw emailadres; websites; data van de laatste contact; onze emailwisseling.

Beginselen en doelstellingen
De grondslagen op basis waarvan ik uw gegevens bewaar zijn die van 'uitvoering van een overeenkomst' en 'gerechtvaardigd belang'. Ik bewaar uw gegevens voor twee doeleinden: het uitvoeren van uw opdrachten en het tonen van mijn werk via Direct Marketing en Social Media Marketing).

Vertrouwelijkheid
Uw gegevens zijn vertrouwelijk en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. De enige uitzondering hierop is dat ik uw gegevens doorgeef aan een collega-fotograaf die een opdracht voor u uitvoert omdat ik zelf niet in staat ben om dit te doen.

Opslag, bescherming en duur
Uw gegevens worden opgeslagen in mijn financiƫle administratie, in mijn e-mailprogramma en in mijn agenda. De beveiliging van mijn gegevens is basaal. De genoemde programma's zijn beveiligd met een wachtwoord/gebruikersnaam, en een firewall beschermt mijn netwerk. Mijn website slaat alle informatie op die u achterlaat op mijn contact formulier. Mijn website is beveiligd tegen inbreuk en hacking.

Ik ruim mijn gegevens regelmatig op. Gegevens van relaties met wie ik geen contact meer heb, worden na vijf jaar uit mijn systemen verwijderd.

Aansprakelijkheid
Mijn bedrijf noch ikzelf kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die u zou lijden ten gevolge van het gebruik van uw gegevens dat zonder mijn toestemming plaatsvindt.

Toestemming
Iedereen die gebruik maakt van mijn contact formulier en een opdracht geeft, geeft aan dat ik zijn of haar gegevens mag opslaan op de manier zoals hierboven aangegeven, en voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven.

Deze website gebruikt alleen functionele cookies om ervoor te zorgen dat mijn website zo soepel mogelijk werkt. Als u de website blijft gebruiken, ga ik ervan uit dat u hiermee akkoord gaat.